Poziv likovnim umetnicima

Likovna galerija KC Vrbas, na osnovu Konkursa Ministarstva kulture za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2018.godinu, objavila je poziv likovnim stvaraocima. Predmet konkursa je prikupljanje predloga za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti nastalih u proteklih pet godina, kao i finansiranje nastajanja novih umetničkih dela savremenih umetnika.

Pravo učešća imaju svi likovni, primenjeni i multimedijalni akademski umetnici. Razmatrana će biti samo dela nastala u proteklih pet godina, dela u nastajanju, umetnički projekti čija realizacija se može završiti do kraja 2018.godine. Delo savremene umetničke forme i izraza. Konkurs je otvoren do 30. maja 2018.