Sanacija kolovoza u Ravnom Selu, Kucuri, B. D. Polju, Zmajevu…

Putari JKP  „Komunalac“ počeli su juče sa sanacijom udarnih rupa na kolovozu u Ravnom Selu, Kucuri i na Kosančiću. Radovi na ovoj deonici, prema planu, treba da budu završeni u popodnevnim časovima a, po uugovoru sa opštinom Vrbas, sledeće nedelje radiće se u Bačkom Dobrom Polju i Zmajevu.

„Uporedo sa sanacijom kolovoza, radi se košenje trouglova preglednosti na svim raskrsnicama i mašinsko košenje bankina. Počinjemo da radimo i horizontalnu signalizaciju, osvežavanje. Farbaće se uzdužne, pune i isprekidane linije, kao i pešački prelazi, strelice i sve drugo što uz to ide,“ rekao je predradnik za „Put“, Milovan Кrivokapić.