Pripremite za subotu PET otpad – Nova akcija odnošenja

Ekipe Poslovne jedinice „Čistoća“ obaviće u subotu 30. juna redovnu, šestu po redu ove godine, akciju odnošenja PET ambalaže iz domaćinstava u Vrbasu. Akcija počinje u sedam sati ujutro. Potrebno je da sugrađani do tog vremena providnu plastiku spakuju u tipizirane ili druge vreće i ostave ih ispred svojih kuća. Neophodno je pridržavati se naznačenog termina da bi sav otpad bio odnesen.

„Naglašavam da je potrebno odlagati isključivo PET ambalažu: boce od vode i kisele vode, piva, sokova i slično, a nikako ne odlagati drugu vrstu plastike koju nakon toga moramo da selektujemo i odstranimo. Primera radi, to su: predmeti od tvrde plastike, creva za sistem „kap po kap“, boce od jogurta neprovidne… Nama to stvara dodatni problem,“ rekao je poslovođa, Mladen Pavlović.

Ovom prilikom radnici „Čistoće“ prazniće i žičane kontejnere za PET ambalažu, koji su postavljeni po stambenim blokovima, gde takođe ima dosta neselektovane plastike, a na žalost i komunalnog otpada. Molimo građane da u žičane kontejnere, takođe, odlažu isključivo PET, a ne druge vrste otpada.

U zavisnosti od sakupljene ambalaže komunalci će korisnicima usluga ostaviti nove vreće za narednu akciju prikupljanja PET-a. Prema rasporedu, sledeća akcija planirana je za poslednju subotu u julu mesecu.