Predavanje o istoriji crkve u Drobnjaku

U vrbaskoj Gimnaziji predstavljena je knjiga „Crkva u Drobnjaku“ koja obrađuje tridesetak crkava i manastira ovog dela Crne Gore. Na promociji su govorili arhijerejski namesnik vrbaški, protojerej Dalibor Kupusović, istoričar Pavle Orbović i autor Tomaš Ćorović.  Kako su zajednički ocenili, knjiga daje vredne prikaze nastanka i razvoja duhovnog života, verskih objekata, sveštenstva i karaktera samih Drobnjaka tokom bezmalo osamstotina godina. 

„Ova knjiga je jedna duhovna vertikala jer je crkva imala i ima važno mesto i ulogu na tom području i bila je izvor sa kog se napajaju generacije i crpe svest o pripadnosti srpskom narodu. Obrađeno je tridesetak crkava i nekoliko manastira koji su dobrim delom porodične zadužbine, kao što se i sveštenička profesija prenosila sa oca na sina. Ova knjiga dokazuje i da su hramove podizali skromni i siroti ljudi, ali tvrde vere“, rakao je autor Ćorović. 

Organizator predstavljanja ove monografije bila je Srpska pravoslavna crkvena opština Vrbas.