Učenici SSŠ “4. juli“ napravili elektronski časopis „Albatros“

Profesorka srpskog jezika i književnosti Snežana Miljanić i profesorka informatičke grupe predmeta Dragana Simić sa učenicima III4, smer Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, u okviru međupredmetne saradnje osmislile su i realizovale elektronski časopis na temu „Moderna u evropskoj i srpskoj književnosti“. Кoristeći stečeno znanje iz srpskog jezika i književnosti i računara i programiranja učenici su upotrebili informaciono komunikacione tehnologije da sistematizuju svoje znanje. Кao rezultat dvomesečnog rada nastao je elektonski časopis „Albatros“.

Sve je krenulo od profesorki koje su želele da motivišu učenike ovog odeljenja. „Učenici su bili prilično inertni i nezainteresovani. Razmišljale smo kako da ih pokrenemo, da suvparni predmeti postanu njima interesantni. Spojili smo dva gotovo nespojiva predmeta i dobili sjajan rezultat. Učenicima je bilo zanimljivo i rado su učestvovali u stvaranju novina“, kaže profesorka Miljanić. „Učenici su bili podeljeni u parove i grupe, a bili su zaduženi i koordinatori i svako je imao svoj zadatak. Dobili su teme koje su obrađivali, istraživali su na internetu i uobličavali u novinske članke. Onda smo sve to prebacili u određeni program,  zajedno smo osmišljavali i pripremali dizajn. Bilo je veoma interesantno“, kaže profesorka Simić. Prema njenim rečima tokom rada na projektu učenici su unapređivali digitalnu pismenost, koristili su veb alate, upoznali su kulturne okolnosti u periodu moderne, kao i uticaj pisaca moderne  na savremenu knjižnjvnost…

Tokom rada na projektu učionica je postala dom aktivnog učenja, u kome su učenici rešavali probleme, odgovarali na pitanja, razgovarali, objašnjavali,  i iznosili ideje tokom časa. Svo učenje bilo je zasnovano na istraživanju, konkretnoj situaciji, rešavanju problema, projektnom učenju, učenju putem otkrića i savetodavnom poučavanju.

Učenici su bili aktivni tokom nastave i, kako kažu, uživali su. „Našli smo na internetu zanimljive teme, razgovarali o njima. Dosta nam je vremena trebalo da prikupimo materijal. Najlepše je bilo kada smo sve prikupili pa preuređivali. Odlučili smo da se časopis zove Albatros, jer je to simbol moderne“, kaže učenica III4, Milica Sabadoš, koja je bila koordinator. Učenik Petar Gunjević prezentovao je ovaj projekat ostalim profesorima. „Tek na kraju video sam kako je zaista lepo ispao časopis, koji će moći da posluži budućim generacijama. Može da se dopunjuje, proširuje i naredne generacije  mogu da ostave neki svoj pečat. U početku nisam mislio da će ispasti tako dobro. Voleo bih da imamo spoj još nekih predmeta, jer je bilo odlično, učili smo književnost dok smo radili informatiku“, kaže Petar.

Iako ovaj projekat nije bio u planu i programu, profesorke su se odlučile da ga sprovedu da bi učenicima gradivo učinile zanimljivim i da bi ih motivisale da uče, stvaraju i učestvuju u timskom radu. S obzirom da je ovakav način rada dao sjajne rezultate, u planu je već sledeći projekat i saradnja kroz nastavu još različitih predmeta.