Prva rata naknade za odvodnjavanje dospeva 15. februara

JVP „Vode Vojvodine“ podseća obveznike da se Naknada za odvodnjavanje za fizička lica plaća akontativno, u četiri rate. Prva rata dospeva 15. februara, druga 15. maja, treća 15. avgusta, a poslednja 15. novembra.

„Iznos naknade je isti kao i prošle godine i obveznici su dužni da naknadu plaćaju akontativno na osnovu rešenja iz 2019. godine, bez obzira da li će Rešenja biti dostavljena do navedenih datuma. Za svaki dan kašnjenja obračunava se zakonski propisana kamata. Pre slanja ovogodišnjih rešenja JVP „Vode Vojvodine“ će od Republičkog geodetskog zavoda preuzeti nanovije podatke koji služe kao osnov za izdavanje rešenja. Za pitanja u vezi sa naknadama za odvodnjavanje za fizička lica, zainteresovani mogu da se obrate Кorisničkom servisu JVP „Vode Vojvodine“ na besplatan broj telefona 0800/21-21-21 ili imejlom na adresu [email protected]“, poručuju iz JVP Vode Vojvodine.