Raspisan konkurs „Komunalca“ u susret Svetskom danu voda

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ Vrbas raspisalo je dečji likovno-literarni konkurs povodom 22. marta – Svetskog dana voda. Komkurs je raspisan sa željom da se podstaknu najmlađi da razmišljaju o vodi i njenom značaju za celokupan život na planeti Zemlji.


Konkurs na temu “Život u kapi vode” otvoren je od 14. februara 2020. godine, a radove je potrebno dostaviti na adresu: JKP Komunalac Vrbas, Save Kovačevića 87, 21460 Vrbas, do 13. marta 2020. godine u 14:00 časova.


Učesnici likovnog konkursa mogu biti predškolci (od pet do sedam godina starosti), učenici osnovnih škola i učenici srednjih škola sa teritorije opštine Vrbas. Učesnici literarnog konkursa mogu biti učenici osnovnih škola i učenici srednjih škola sa teritorije opštine Vrbas.

Likovne radove treba dostaviti na bloku školskih dimenzija. Dozvoljene su sve crtačke i slikarske tehnike. Pesme ili kratke priče dostavljati otkucane u dva primerka. Ukoliko su napisane na nekom od jezika nacionalnih manjina potrebno je priložiti i njihov prevod.

Učesnici konkursa radove mogu da predaju učiteljima, nastavnicima, odnosno, profesorima srpskog jezika i likovne kulture (ili osobi koju odredi škola), a oni će ih dalje distribuirati putem pošte, doneti direktno na pisarnicu JKP “Komunalac” Vrbas ili u kncelariju Sektora marketinga. Radovi se mogu doneti i lično.

Na poleđini svakog likovnog i literarnog rada, obavezno navesti sledeće podatke:

  • ime i prezime autora
  • naziv vrtića ili škole, razred i odeljenje i kontakt telefon
  • ime i prezime vaspitača, učitelja, nastavnika ili profesora

Radovi bez traženih podataka ne mogu učestvovati na konkursu. Jedan autor na konkurs može poslati najviše po jedan likovni ili literarni rad.