„Uzmi račun i pobedi“ -Vrbašanima za aktivnost 20.000 evra

Opštini Vrbas pripalo je 20.000 evra na takmičenju opština i gradova koje se odvijalo u sklopu nagradne igre „Uzmi račun i pobedi 2020“.

U zvaničnom izveštaju se navodi se da je opština Vrbas u kategoriji srednjih opština osvojila treće mesto poslavši 26,5 računa/slipova po stanovniku, ponderisano kupovnom moći.

Na ovaj način opštini Vrbas pripalo je 20.000 evra za opremanje i obnovu škola, bolnica, trgova, vrtića i drugih objekata i prostora od javnog značaja, po izboru građana.

Pravo učešća u takmičenju imali si svi gradovi, gradske opštine i opštine na teritoriji Republike Srbije, i bile su podeljene prema broju stanovnika u tri takmičarske grupe – male, srednje i velike. U svakoj od takmičarskih kategorija izabrane su po tri opštine (ukupno devet) koje su nagrađene sa ukupnim fondom od 180.000 evra.