Uticaj na životnu sredinu pruge Beograd – Subotica na javnom uvidu

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta modernizacije pruge Beograd – Subotica – državna granica (Kelebija) nalazi se na javnom uvidu, objavilo je Ministarstvo zaštite životne sredine.

Uvid u Studiju može se obaviti  u prostorijama opštinskih uprava u Novom Sadu, Vrbasu, Bačkoj Topoli i Subotici,  kao i u Ministarstvu zašite životne sredine u Beogradu i na službenom sajtu Ministarstva. 

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, na adresu Omladinskih brigada 1, Novi Beograd. Javna rasprava i prezentacija Studije održaće se 6. aprila s početkom u 12 časova u Plavoj sali Gradske kuće u Subotici.