Sklapanje ugovora o snabdevanju toplotnom energijom

U vezi ispunjenja obaveze iz Zakona o energetici, JKP „Standard“ Vrbas iz Vrbasa, kao davalac usluge, obaveštava sve korisnike grejnih usluga, pravna i fizička lica, da imaju pravo i obavezu da u pisanoj formi zaključe Ugovor o snabdevanju toplotnom energijom.

„Pozivamo sve korisnike grejnih usluga da potpišu ugovor o snabdevanju toplotnom energijom. Primerci ugovora se mogu preuzeti na šalterima blagajne i reklamacija u Vrbasu, Save Kovačevića 87 ili na adresi Pete proleterske brigade 1 u Vrbasu na Odeljenju obračuna i naplate. Korisnik je u obavezi da sam popuni lične podatke i podatke za stan ili poslovni prostor gde preuzima toplotnu energiju“, navodi se u saopštenju vrbaskog JKP „Standard“ i dodaje da potpisavnjem ugovora o snabdevanju toplotnom energijom, svaki korisnik grejnih usluga doprinosi pravnoj sigurnosti i u poziciji je da lakše ostvaruje svoja prava iz ugovornog odnosa.