Prijave za Penzionerske kartice u filijali Fonda PIO Vrbas

Penzioneri u opštini Vrbas od 15. marta, mogu da se prijave za Penzionerske kartice u filijali Fonda PIO Vrbas. Kako bi svim penzionerima izašli u susret i omogućili im laku i brzu prijavu, zaposleni u filijali Vrbas radiće na šalterima u produženom terminu, do 18.00 časova sve do 31. marta. Primena Penzionerskih kartica biće omogućena penzionerima od 1. oktobra, a do tada bi trebalo da se zajedno stvori mreža društveno odgovornih privrednih subjekata koji će obezbediti posebne pogodnosti za penzionere. 

Projekat izrade Penzionerskih kartica nove generacije je aktuelan i važan, jer ima za cilj da se na direktan način unapredi životni standard penzionera. Penzionerske kartice izdavane su i ranije, ali su one bile namenjene zaštiti ličnih podataka penzionera i korišćene su za dokazivanje statusa penzionera. Sada je cilj omogućiti penzionerima da uz karticu pri svakoj kupovini ostvare popuste, kao i da upotrebom kartice dobiju određene bodove kojima će u društveno odgovornim institucijama moći da ostvare dodatne benefite.

„Već od danas počinjemo sa prijavama penzionera za izradu kartica, narednih meseci ćemo obezbediti učešće društveno odgovornih kompanija u ovom solidarnom projektu i od jeseni bi trebalo da počne korišćenje Penzionerskih kartica na nov i funkcionalan način. Suština je da svaki penzioner koji bude želeo da mu se izradi Penzionerska kartica, dobije popust pri plaćanju roba i usluga u celoj zemlji, a periodično će ostvarivati dodatne povlastice o kojima ćemo ih detaljno obavestiti. Država nam pomaže da ovaj projekat sprovedemo što brže i što efikasnije, jer suština je da penzioner, za novac kojim raspolaže, uz upotrebu Penzionerske kartice dobije mnogo više“, rekao je Dušan Kilibarda, direktor filijale Fonda PIO Vrbas.

Pravo na Penzionerske kartice imaće svi penzioneri /starosni, invalidski i porodični/, kao i korisnici novčane naknade za pomoć i negu drugog lica i telesno oštećenje, korisnici posebnih naknada koji su po ranije važećim zakonima ostvarili pravo na naknade i nalaze se u isplatnoj bazi Fonda.

„Takođe, omogućeno je korisnicima da se za Penzionerske kartice prijavljuju elektronski, sa kućnog računara, mobilnog telefona ili tableta, a ko nema mogućnosti ili mu je jednostavnije, može da dođe u filijalu Fonda PIO i naši zaposleni će ih prijaviti. Dovoljno je da korisnik ponese ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument i naš referent će ga odmah prijaviti. Naglašavam da je postupak prijave maksimalno pojednostavljen i da traje do dva minuta. Kada kartica bude izrađena obavestićemo korisnika da dođe i preuzme je, budući da je neoophodno lično preuzimanje“, poručio je Kilibarda.

Za korisnike koji iz bilo kog razloga ne mogu lično da se prijave za kartice, predviđena je mogućnost prijave preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

„Svaki korisnik koji koji ostvari pravo na Penzionersku karticu, moći će da ostvari popuste u trgovinskim lancima, lokalnim prodavnicama, salonima, restoranima i sl., praktično pri plaćanju roba i usluga kod pravnih lica s kojima Fond sklopi sporazum o saradnji. Na taj način korisnici će imati svakodnevne uštede i konkretne benifite. Za utrošenih 500 dinara korisniku Penzionerske kartice Fond će dodeljivati jedan bod, a tokom meseca može ostvariti bodova najviše do visine iznosa prosečne penzije u Srbiji. Na osnovu prikupljenih bodova, korisnik Penzionerske kartice će moći da ostvari dodatne pogodnosti, kao što su popust, poklon ili nešto drugo, kod davaoca pogodnosti. Fond će voditi evidenciju o dodeljenim i utrošenim bodovima, a dodeljeni bodovi neće moći da se zamene za novac i ne mogu se preneti na druga lica“ rekao je Kilibarda.

Fond će i na sajtu, u rubrici za Penzionerske kartice, objaviti spisak davalaca pogodnosti, a sa korisnicima će razviti posebne kanale komunikacije preko kojih će ih obaveštavati s kojim pravnim licem je potpisan sporazum i kakvi benefiti sleduju uz Penzionersku karticu.