Arhive kategorija: Društvo

Danas je Nacionalni praznik Rusina u Srbiji

Danas se obeležava Nacionalni praznik Rusina u Srbiji, kao podsećanje na dan kada je 1751. godine savetnik carice Marije Terezije i administrator Кraljevsko-državnog Bačkog distrikta u Somboru Franc Jozef de Redl potpisao prvi zvanični dokument – Ugovor o naseljavanju 200 grkokatoličkih rusinskih porodica na tadašnju pustaru Veliki Кrstur. Ovaj dan je već više decenija prihvaćen kao dan zvaničnog doseljavanja Rusina na ove prostore, iako su, prema istorijskim izvorima, prvi doseljenici-Rusini iz Hornjice u manjem broju ovde došli oko 1745. godine.

Odluku o datumu Nacionalnog praznika Rusina u Srbiji, kao i o drugim nacionalnim simbolima – grbu i zastavi, doneo je drugi saziv Nacionalnog saveta Rusina u aprilu 2007. godine. Odluka o svečanoj pesmi Rusina u Srbiji „Braća Rusini“ doneta je 2010. godine, a na osnovu Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina u Srbiji.

Prva Centralna svečanost povodom praznika održana je u januaru 2008. godine u Novom Sadu, a zatim se svake godine održavala u drugom mestu. Ove godine domaćini Centralne proslave bili su Bikićani. Osim Centralne, u skoro svim mestima gde žive Rusini u Srbiji, povodom praznika se održavaju prigodni programi i prijemi.

Samostalni sindikat Vrbasa „zamrzava“ svoje učešće u Savetu za zapošljavanje

„Savez Samostalnih Sindikata opštine Vrbas saopštava svom članstvu da neće učestvovati u radu Lokalnog saveta za zapošljavanje opštine Vrbas.

Donošenje ove odluke inicirano je postupcima Lokalnog Saveta za zapošljavanje, čiji sekretar Duško Ćutilo poziv bez materijala za sednicu saveta upućuje predstavnicima reprezentativnih Sindikata 4. januara za 5. januar 2017. godine. Na sednici je doneta odluka o raspisivanju javnog poziva za realizaciju programa u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita u 2017. godini i na osnovu naših saznanja dana 9. januara 2017. godine je objavljen javni poziv.

Sve ovo pobuđuje sumnju da se Sindikat kao socijalni partner i sastavni deo Lokalnog Saveta za zapošljavanje istiskuje iz rada ovog tela da ne remeti koncepciju zapošljavanja političkih i stranačkih istomišljenika na izmišljena radna mesta.

U istom maniru su se zakazivale i sednice Socijalno-ekonomskog Saveta opštine što je za posledicu imalo da ni ovo telo nije zaživelo sa radom.

Zakazivanje sednica ad hok , bez materijala, bez planiranja, bez rokova za pripremu i zauzimanje stavova članova organa potkrepljuje sumnju da je prisustvo Sindikata nepoželjno zbog uloge u kojoj bi se pošteno zalagao za izbor kandidata koji svojim znanjem, sposobnostima i socijalnim statusom zavređuju radno mesto bez obzira na stranačku pripadnost.

Amaterizam i površnost u pristupu ovako važnom pitanju stvara sumnju da je organizator sastanka imao u planu samo formalno prisustvo sindikata u “kolektivnom odlučivanju“.

Savez Sindikata opštine Vrbas neće predstavljati paravan Lokalnom savetu za zapošljavanje opštine Vrbas zbog iskazanih sumnji u objektivnost i nepristrastnost ovog Saveta.

Nadamo se da je naša procena ovog puta pogrešna i da ćete nas demantovati izborom najboljih kandidata koji su svojim znanjem, sposobnostima, moralnim kvalitetima i organizacionim sposobnostima zaslužili šansu da odrade stručnu praksu“, stoji u saopštenju vrbaskog Samostalnog sindikata.

Opštinsko udruženje penzionera iduće godine obeležava 70 godina rada

Opštinsko udruženje penzionera Vrbasa, u svojoj 69 godina dugoj istoriji, svedok je svih društvenih promena i ekonomskih prilika penzionera, a činjenica je da je njihov materijalni i društveni status danas veoma ugrožen. Sumirajući rezultete i domete rada u godini na izmaku, sadašnji predsednik ovog Udruženja, Milić Mijović, naveo je i nekoliko konkretnih podataka koji se tiču najstarije populacije.  Broj penzionera u opštini Vrbas je u stalnom porastu, a još brže raste njihov udeo u ukupnom stanovništvu. Sve su brojniji penzioneri starosti od 60 do 65 godina, a sve ih je više sa visokom stepenom obrazovanja. Zato Mijović smatra da su oni potencijal kako za unapređenje rada Udruženje, tako i zajednice u celini.

„Nadamo se da će naš jubilej, 70 godina postojanja, biti svrstan u značajne datume opštine Vrbas u nastupajućoj godini. Sem za našu proslavu, nadam se da će lokalna samouprava pomagati i dalje radu našeg Udruženja koje okuplja najbrojniju populaciju građana. Nadam se da će nam se u idućem periodu pridružiti i što veći broj penzionera. Naša članarina je simbolična, iznosi 200 dinara godišnje, ali članovima, osim druženja, ekskurzija i učešća u radu Udruženja, omogućava i materijalnu pomoć, pogodnosti i olakšice“, kazao je Mijović.

Ova organizacija je u 2016. godini najviše bila usmerena ka rešavanju ili ublažavanju posledica siromaštva među penzionerima, kreditiranju ogreva i namirnica, slanja članova u banje i na planine. U narednoj godini imaće u ponudi i slanje članova na crnogorsko primorje, u Čanj, i to na više rata. Organizovali su nekoliko jednodnevnih izleta i obilazaka Fruške Gore, Avale, Kovačice i Idvora. Zahvaljujući podršci opštine, i razumevanju predsednika Milana Glušca, uzeli su učešće na „Olimpijadi trećeg doba“.

„Proteklu godinu su obeležile i donacije DDOR-a i Erste banke kojima smo postali bogatiji za dva računara, a iz sopstvenih prihoda, odlukom IO, kupili smo fotokopir aparat sa skenerom, čitač ličnih karata i priključili se na Internet. Tako se trudimo da postanemo servis penzionera“, istako je Milić Mijović i zaključio da treba pojačati saradnju  sa Centrom za socijalni rad, Gerontološkim centrom, Crvenim krstom Vrbasa i udruženjima žena koja deluju u opštini. Tradicionalno dobru saradnju imaju sa SUBNOR-om, fondovima PIO i RZZO, filijalom DDOR-a, Savezom invalida i drugim organizacijama. Mijović je iskoristio priliku da svim članovima, kao i svim građanima, poželi sretnu Novu godinu.