Arhive kategorija: Komunalije

Uređenje gradskog groblja

Akciju uređenja Gradskog groblja počeli su da sprovode radnici JКP „Кomunalac. Početku radova prisustvovao je Milan Glušc, predsednik opštine Vrbas. Za prvi deo projekta obezbeđeno je 500.000 dinara, a plan je da se tokom celog projekta uređenja izgrade staze kroz celo groblje i ogradi prostor. Prema rečima Glušca za izgradnju staza koristiće se inovativno rešenje za efikasno odvođenje viška vode.

Groblje

“Ova vrsta betona obezbeđuje površinu visoke propustljivosti, čime se značajno smanjuje rizik od poplava, uz smanjenje ukupnih troškova održavanja mreže kišne kanalizacije. Zbog vandalskih činova koji su se u poslednje vreme dogodili na nekim grobljima u okruženju, a slični su se nekada događali i na ovom groblju, odlučili smo da ogradimo ceo prostor. Takođe, za potrebe širenja groblja planiramo otkupljivanje jedne susedne parcele“, rekao je Glušac.

Požar na deponiji, uvećani računi za vodu, uređenje groblja – teme konferencije održene u JKP „Komunalac“

Nedavni požar na gradskoj deponiji u Vrbasu, uvećani računi za vodu u domaćinstvima, kao i uređenje groblja, bile su teme konferencije za novinare koju je održao direktor JKP “Komunalac” Radomir Čurović.

“Preko 70 godina na gradsku deponiju u Vrbasu se nekontrolisano iznosi smeće, naročito industrijski i životinjski otpad. Pored toga, problem je i u nepristupačnosti deponije. Na žalost usled proizvoljnih političkih tvrdnji, obustavljeno je prekrivanje i orošavanje deponije, a Jagodina koja je preuzela tu tretiranu zemlju, koja je nama osporavana, zaradila je 40 miliona dinara”, rekao je Čurović i dodao da je urađena legalizacija deponije, a regionalnim planom je predviđeno da se napravi i reciklažni centar. “U narednom periodu u planu je da fabrika cementa iz Beočina preuzima deo sadržaja deponije. Trenutno smo u pregovorima, vrši se uzorkovanje i treba da se utvrdi koliko ta materija gori i može li da koristi kao energent”, istakao je Čurović.

Govoreći o negodovanju građana koji su dobili uvećane račune za vodu, Čurović je naglasio da je osnovni problem u stambenim zgradama koje još uvek nemaju formirane skupštine stanara. “Problem u zgradama su stare instalacije koje su u vlasništvu stanara. Takođe je važno da su prijavljeni svi članovi domaćinstva. Predsednik skupštine stanara je pravno lice i po zakonu svaka zgrada mora da ima skupštinu stanara. Komunalac je zadužen za svu instalaciju do centralnog vodomera, ostalo nije u našoj nadležnosti”, rekao je Čurović.

Kada je reč o grobljima u opštini, Čurović je naglasio da su groblja u Vrbasu, Bačkom Dobrom Polju i Kucuri u njihovoj nadležnosti, a da ostala nisu iako je zakonom predviđeno da sva groblja moraju da budu u ingerenciji javnih preduzeća. Nedavno je gradsko groblje u Vrbasu izdeljeno po zonama, i još se uvek radi na prebrojavanju grobnih mesta i uređenju. Čurović je naglasio da su radnici JKP “Komulac” zaduženi za košenje prelaza na gradskom groblju, a ne i za obržavanje samih grobnih mesta, za ovu dodatnu uslugu građani moraju posebno da plate.

Kvar na vodovodnom priključku u ulici Danila Bojovića

Zbog kvara ispred broja 127 u ulici Danila Bojovića u Vrbasu, oko 9.25 časova isključena je voda stanovnicima ove ulice od broja 107 do 143, saopštavaju u PJ „Vodovod i kanalizacija“.

Кako kažu u ovoj jedinici JКP „Кomunalac“, ekipe su na terenu i otklanjaju kvar. Nadaju se da će voda stići u najkraćem roku, nakasnije do 12 sati.