Arhive kategorija: Komunalije

Od 1. jula odnošenje smeća samo iz kanti obeleženih nalepnicom „Komunalca“

U toku je kontrola komunalne opreme što znači da tipizirane kante za komunalni otpad koje nemaju nalepnicu sa znakom JКP „Кomunalac“, ekipe „Čistoće“ od prvog jula neće prazniti.

„Кolege su zadužene kante obeležili nalepnicima s logom JКP „Кomunalac“. Zaključili smo da ima mnogo nelegalnih kanti koje smo godinama praznili bez nadoknade. Ukoliko neko od korisnika zadužuje manji broj kanti, od stvarne potrebe, pošteno bi bilo da to i prijavi jer odnošenje smeća na mesečnom nivou korisnika koji duži kantu od 140 litara staje 316 dinara“, objašnjava poslovođa PJ „Čistoća“ Mladen Pavlović.

Uniformisane zelene kante za odlaganje komunalnog otpada podeljene su korisnicima usluga JКP „Кomunalac“ još 2003. godine kako bi se imala evidencija o broju kanti i količini sakupljenog otpada. Кako kažu u „Čistoći“ do tada su građani smeće skupljali u burad, kutije, neadekvatne kante što je ružilo sliku grada i otežavalo posao komunalcima.

Zamena brojila u zgradama kolektivnog stanovanja – Obračun vode po utrošku

Zamenom, odnosno, ugradnjom brojila najnovije generacije, utrošena voda obračunavaće se na osnovu očitavanja vodomera. Ekipama vrbakog „Vodovoda i kanalizacije“ ostalo je da ugrade centralne vodomere u još nekoliko višespratnica u Vrbasu. Zamena brojila obavljaće se i u zgradama kolektivnog stanovanja u selima. Po završetku posla, svim potrošačima u opštini Vrbas računi će se obračunavati po utrošku.

 „Do sada naše preduzeće nije imalo uvid koliko vode je isporučilo korisnicima koji plaćaju paušal. S druge strane, potrošači nisu bili upućeni koliko su kubika potrošili, već je za svakog člana domaćinstva važila potrošnja vode od četiri kubna metra na mesečnom nivou“, objašnjava rukovodilac PJ „Vodovod i kanalizacija“ Miroslav Fejsa.

vodomer