Apel građanima da održavaju kante za otpad

Ekipe vrbaske „Čistoće“ na gradsku deponiju svakoga dana odvezu oko 50 tona smeća iz Vrbasa i naseljenih mesta opštine.
Higijeničari u JKP „Komunalac“ primetili su da mnoga domaćinstva na području opštine Vrbas ne održavaju kante za komunalni otpad.
„Pored toga što se iz njih širi neprijatan miris, one mogu da predstavljaju i izvor zaraze. Da bi kanta bila u urednom stanju, potrebno je da se opere posle svakog pražnjenja, a otpad koji se u nju baca prethodno upakuje u vreće“, saopštavaju u PJ „Čistoća“.
Naši sugrađani, kako kažu higijeničari, često u zelene kante, pored komunalnog, ubcuju i građevinski i životinjski otpad, odnosno, stajsko đubrivo što ne treba da bude praksa jer tu vrstu otpada, radnici „Komunalca“ nisu dužni da odnose.
Komunalni otpad se odnosi iz blizu 13 hiljada domaćinstava, dok stanari zgrada za odlaganje smeća koriste kontejnere. Na području opštine ima ih oko 400.
Odnošenje ambalažnog PET otpada vrši se svake prve subote u mesecu iz seoskih domaćinstava, a svake poslednje subote iz domaćinstava u Vrbasu. Ova vrsta plastične ambalaže sakuplja se u tipizirane vreće ili u 85 žičanih kontejenra koliko ih ima u opštini.

Priredba kao poklon – “Englesko veče”

U organizaciji škole engleskog jezika „Andy and Jo“ održana je šesta po redu priredba „Englesko veče“. Učenici ove škole, predškolskog uzrasta i osnovci, obradovali su svoje roditelje još jednim nastupom u bioskopu „Jugoslavija“.

IMG_4993

“Pored recitovanja, pevanja i sjajnog engleskog jezika, deca su pokazala da naš grad ima čime da se ponosi. ‘Englesko veče’ je jedan od pokazatelja koliko deca ovog grada mogu, znaju i žele da to pokažu. Ponosni smo što možemo da se pohvalimo tako pametnim i savesnim malim djacima i ova, sada već tradicionalna, priredba njihov je poklon ne samo njihovim roditeljima, već i čitavom Vrbasu”, rekla je Gordana Perović, predavač u školi “Andy and Jo”.

IMG_4989

Novi smerovi u SSŠ „4. juli“ – Veće mogućnosti zaposlenja

U školskoj 2016/17. godini Srednja stručna škola „4. juli“ u četvrtom stepenu upisuje smerove: Prehrambeni tehničar, Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju, Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, kao i dva odeljenja obrazovnog profila Tehničar drumskog saobraćaja. U trogodišnjem obrazovanju moći će da se upišu obrazovni profili Vozač motornih vozila, a novina je to što će se u školi ponovo obrazovati smerovi Pekar i Mesar.

kancelarija
Anica Gračanin, direktor škole „4. juli“

“Od prvog septembra školovaćemo učenike za smer Pekar i Mesar. Do toga je dovela uspešna saradnja sa nizom socijalnih partnera, Univereksportom, Ideom, Maksijem, Karneksom, Trivitom i Medelom. Svi oni izrazili su povećanu potrebu za zapošljavanjem ovih kadrova, a mi smo u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje nastojali da to omogućimo”, poručila je direktorka škole, Anica Gračanin.

Većina sadašnjiih profesora nekada su bili đaci ove škole. Ova činjenica pokazuje da su kao obrazovna institucija od skoro osamsto učenika i sto profesora postavili dobru osnovu za edukaciju đaka koja se nastavlja i na fakultetu.

hol kod zbornice

„Stručna škola je odlična podloga za upis bilo kog fakulteta na Novosadskom ili bilo kom drugom univerzitetu, sa kojima kao škola imamo odličnu saradnju. Smatram da stručne škole daju više šanse mladima da se zaposle, u odnosu na one učenike koji završe bilo koju srednju školu opšteg tipa. To potkrepljuje ne samo teoretsko već i praktično iskustvo mladog čoveka od 19 godina koji, sem što se može odmah zaposliti u industriji ili poljoprivredi, ima i mogućnost osnivanja samostalne delatnosti“, rekla je direktorka Gračanin.

 

SO Vrbas usvojila Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

Na XXVIII sednici Skupštine opštine Vrbas usvjen je Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Vrbas za 2016. godinu.

Obrazlažući Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Vrbas za 2016. godinu, Bojan Đorović, rukovodialac Odeljenja za poljoprivredu Opštinske uprave i sekretar Komisije za izradu Programa, rekao je da se ovim dokumentom reguliše način korišćenja i zaštita poljoprivrednog zemljišta opštine Vrbas za period od 01. januara do 31. decembra 2016. godine.

Sednica Bojan Dj

„Godišnjim programom regulišemo pitanje izdavanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u opštini Vrbas. Programom smo predvideli 5.991 hektar za izdavanje u zakup i davanje na korišćenje. Po pravu prečeg zakupa za stočare smo opredelili 3.352 hektara, a za pravo prečeg zakupa za poslovnu infrastrukturu 419 hektara. Ukupan broj lica koji se javio za zakup po infrastrukturi je dva, a za pravo prečeg zakupa po uzgoju i držanju životinja 35 lica. Od tih 35 lica, 18 ima registrovanu farmu, a 17 su vlasnici matičnih mlečnih krava. Preostala površina državnog poljoprivrednog zemljišta, koja je namenjena za javno nadmetanje, iznosi 2.158 hektara. Prevedeno u procente, 36 odsto državnog poljoprivrednog zemljišta je namenjeno za javna nadmetanja, a ostatak za pravo prečeg zakupa i davanje na korišćenje. Stočari su dobili 57 ari po grlu, izuzev velikih pravnih lica PD ‘Sava Kovačević’ i AD ‘Carnex’ koji su dobrovoljno pristali na umanjenu površinu“, objasnio je Đorović i dodao da su mnoge druge vojvođanske opštine, u odnosu na opštinu Vrbas, opredelile znatno manje površine za postupak izdavanja u javnom nadmetanju.

Odbornici SDS, izneli su stav da je izdavanje državne zemlje u zakup bilo prilika da se pomogne malim poljoprivrednim proizvođačima i obezbede uslovi za njihovo lakše poslovanje.

„Ovim programom je korisnicima kojim je neophodna pomoć, a to su naše osiromašene škole ili Centar za socijalni rad, bilo potrebno dati određene površine, jer je budžet osiromašen i smanjena su transferna sredstva, i to jedna od velikih grešaka. Morali smo ući u koncept razvoja u kom bi po 30 ili 40 hektara bilo podeljeno poljoprivrednicima u selima, da pomognemo razvoj voćnjaka, staklenika ili plastenika na po hektar ili dva, a formirale bi se i mini zadruge preko kojih bi mali proizvođači mogli da ostvaruju dobit i žive dobro. Smisao na taj način podeljene državne zemlje omogućava da naše sela ne ostanu salašarska naselja, jer ako sve uzmu veliki tajkuni, stanovnici sela će morati da odu trbuhom za kruhom u velike gradove. Pametne države to ne rade, a ovakav Zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu upravo radi u korist štete ove države“, istakao je Milan Stanimirović, odbornik SDS.

Sednica SO 2

Na početku sednice odbornici Socijaldemokratske stranke tražili su izmene dnevnog reda kako bi se, između ostalog, raspravljalo o rebalansu budžeta opštine Vrbas za 2016. godinu, reorganizaciji u JP za prevoz putnika „Vrbas“, kao i o efektima gašenja JP „Direkcija za izgradnju“, ali ovi predlozi nisu naišli na podršku skupštinske većine.

Oko Nas Info