Konkurs JKP „Komunalac“ za decu i mlade – Voda pre svega

Povodom Svetskog dana voda, Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ raspisalo je likovni konkurs za predškolce i učenike osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Vrbas, kao i literarni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola na temu „Voda pre svega“. Konkurs je otvoren do 22. marta u podne, do kada je potrebno dostaviti radove na adresu JKP „Komunalac“, 21460 Vrbas, Save Kovačevića 87.

„Cilj konkursa je da se podstaknu najmlađi da razmišljaju o vodi i njenom značaju za celokupan život na planeti Zemlji. Stručnjaci upozoravaju da u budućnosti snabdevanje pijaćom vodom može biti veliki problem. Zato kod dece treba probuditi svest da vodu treba čuvati i štedeti. Koliko ćemo vode imati i kakvu vodu ćemo piti u budućnosti, zavisi od svih nas. S obzirom na to da se JKP ‘Komunalac’ bavi vodosnabdevanjem, jedan od zadatka preduzeća je upravo edukacija javnosti o značaju vodnog resursa.

Format likovnih radova i likovna tehnika: Radove treba dostaviti na bloku školskih dimenzija (blok br. III, IV i V). Dozvoljene su sve crtačke i slikarske tehnike.

Literarni radovi: Pesme ili kratke priče dostavljati otkucane ili čitko ispisane štampanim slovima na A4 formatu. Ukoliko su napisane na nekom od jezika nacionalnih manjina potrebno je priložiti i njihov prevod.

Slanje radova na konkurs vrši se poštom ili direktno na pisarnicu JKP ‘Komunalac’. Učesnici konkursa radove treba da predaju učiteljima, odnosno, nastavnicima srpskog jezika i likovne kulture (odnosno, osobi koju odredi škola), koji će ih dalje distribuirati, a mogu to učiniti i roditelji, odnosno deca lično.

Na poleđini svakog likovnog i literarnog rada, obavezno navesti sledeće podatke: ime i prezime autora, naziv vrtića ili škole, razred i odeljenje i kontakt telefon, ime i prezime vaspitača, učitelja ili nastavnika. Radovi bez traženih podataka ne mogu učestvovati u konkursu. Jedan autor na konkurs može poslati najviše po jedan likovni ili literarni rad. Od svih blagovremeno pristiglih likovnih i literarnih radova, stručni žiri će napraviti selekciju od po tri najbolja u svakoj uzrasnoj kategoriji. Nagrađeni radovi biće predstavljeni na sajtu, zvaničnoj FB stranici i Instagram profilu preduzeća. Nakon žiriranja biće organizovana i izložba najboljih likovnih i literarnih radova.

Organizator konkursa obezbediće prigodne nagrade i odgovarajuće diplome. Svečana dodela nagrada i otvaranje izložbe nagrađenih radova održaće se u aprilu 2022. godine, o čemu će autori nagrađenih radova i ostali učesnici konkursa biti pravovremeno obavešteni. Primljeni radovi se ne vraćaju, a organizator konkursa zadržava pravo da ih iskoristi kao ilustracije u svojim publikacijama i reklamnim materijalima, a bez naknade autorima“, navodi se u pozivu.

Dodatne informacije u vezi sa konkursom možete dobiti pozivom Sektora marketinga JKP na brojeve telefona 021.706.575 i 064.847.5833, 064.805.7434 i 064.847.5837, mejl adresa: [email protected]